Nechcete přicházet o naše newslettry?

Pakliže Vám složka Hromadné vyhovuje, ale vadí Vám, že do ní padají naše newslettery. Stačí jakýkoliv tento newsletter otevřít a v jeho záhlaví kliknout na Přesunout do složky Doručené. Od tohoto okamžiku budou znovu všechny naše emaily doručovány do složky Doručené.